Tuyển Dụng Nhân Sự

Vị trí tuyển dụng : Nhân viên kỹ thuật

Số lượng : 2

Trình độ : Trung cấp điện tử viễn thông trở lên

Yêu cầu : Có kinh nghiệm

Phúc lợi xã hội : Bảo hiểm y tế , Bảo hiểm xã hội

Lương thưởng theo năng lực

Lương cơ bản : Thỏa thuận

Liên hệ : 0868.647.247